Internet VNN – Lắp Đặt Internet VNPT

Khuyến mãi lắp Mạng VNPT HCM

ADSL VNPT

VNPT HCM

+ Tặng cước sử dụng hàng tháng

+ hỗ trợ modem adsl 2+

+ Dịch vụ tận nhà miễn phí

+ Giảm 75% phí lắp đặt

+ Dịch vụ  Internet VNN chất lượng.


 

 

Khuyến mãi Lắp Mạng cáp quang VNPT HCM

VNPT HCM

VNPT HCM

+ Tặng cước sử dụng hàng tháng

+ Hỗ trợ thiết bị đầu cuối

+ Hỗ trợ ip tĩnh miễn phí

+ Miễn phí lắp đặt

+ Khuyến mãi cho cá nhân, doanh nghiệp