Tag Archive: cấu hình máy tính bảng nexus 7

Đánh giá Nexus 7 với iPad 3 và Kindle Fire

June 28, 2012 8:15 pm Published by

 Mang VNPT – Đánh giá cấu hình và chức năng của 3 chiếc máy tính bảng: Kindle Fire đối thủ 1 thới của iPad 2, và New iPad với chiếc máy tính bảng mới của Google: tablet Nexus 7. Chiếc máy tính bảng vừa công bố...