ip mạng vnpt

Cách Vào Facebook 2013 – Hướng Dẫn vào Facebook Bị chặn

Hướng Dẫn vào Facebook năm 2013 – Dải IP truy cập FB

 

Sử dụng DNS: 4.2.2.3/4.2.2.2 hoặc 4.2.2.4/4.2.2.3 8.8.8.8/8.8.4.4

 Cập nhật cách vào facebook 19/6 cho mạng VNPT và các mạng khác

Copy dải IP lưu vào file host

+ Áp dụng Win7, XP, Mac thì tương tự.

Đầu tiên bạn vào ổ C >> windows >> systems 32 >> Drivers >> etc >> kích đúp 2 lần vào file hosts chọn note pad, copy dải IP dưới đây save là được.

 + Với Win 8:

Bạn chọn My Computer >> C(ổ chứa win 8)  >> windows >> systems 32 >> Drivers >> etc >> hosts

Giữ chuột trái vào file hosts, di ra desktop thả ra, chọn continue để copy ra desktop. Tiếp đó chọn edit.

Bạn copy dải IP và save lại và copy lại vào folder etc là được.

Dải IP Facebook tháng 6 2013 Full Speed không giới hạn 15/7:

Cập nhật ngày 24/3/2014 – Phát hành lại nội dung tại đây vui lòng ghi rõ nguồn VNPTmang.com! Cảm ơn.

31.13.77.81 facebook.com

31.13.77.81 www.facebook.com

31.13.77.81 www.login.facebook.com

31.13.77.81 login.facebook.com

31.13.77.81 apps.facebook.com

31.13.77.81 graph.facebook.com

31.13.77.81 register.facebook.com

31.13.77.81 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.77.81 vi-vn.facebook.com

31.13.77.81 static.ak.connect.facebook.com

31.13.77.81 developers.facebook.com

31.13.77.81 error.facebook.com

31.13.77.81 channel.facebook.com

31.13.77.81 register.facebook.com

31.13.77.81 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.81 pixel.facebook.com

31.13.77.81 upload.facebook.com

31.13.77.81 register.facebook.com

31.13.77.81 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.81 pixel.facebook.com

31.13.77.81 logins.facebook.com

31.13.77.81 graph.facebook.com

31.13.77.81 developers.facebook.com

31.13.77.81 error.facebook.com

31.13.77.81 register.facebook.com

31.13.77.81 blog.facebook.com

31.13.77.81 channel.facebook.com

31.13.77.81 connect.facebook.com

31.13.77.81 bigzipfiles.facebook.com