Tag Archive: ip mạng vnpt

Cách Vào Facebook 2013 – Hướng Dẫn vào Facebook Bị chặn

January 2, 2013 7:36 pm Published by

Hướng Dẫn vào Facebook năm 2013 – Dải IP truy cập FB   Sử dụng DNS: 4.2.2.3/4.2.2.2 hoặc 4.2.2.4/4.2.2.3 8.8.8.8/8.8.4.4  Cập nhật cách vào facebook 19/6 cho mạng VNPT và các mạng khác Copy dải IP lưu vào file host + Áp dụng Win7, XP,...